Historia

Här kan du ta del om en kort historik om bygden.

 

Vad betyder Horred?

Det finns två tolkningar av vad ortsnamnet Horred ursprungligen skulle kunna betyda.

1. Förledet hor kommer ifrån horn och efterledet red kommer ifrån ryd som betyder röjd eller öppen plats. Platsen ska år 1393 ha hetat Hornaryth vilket styrker denna tolkning.

2. Förledet hor kommer ifrån ordet hors som betyder häst och red som tidigare har haft samma betydelse som grundformen rida har idag.

3. Förledet hor från hors/häst tillsammans med efterledet för öppen plats med den mer specifika betydelsen betesmark.

Läs mer om ords etymologi (d.v.s. ords ursprung).

Alternativ 1 kan ha kopplingar till stora hornsjön som ser ut att ha ett långt horn vilket kan ha legat till grund för namnet. Horred skulle då betyda öppen plats vid hornet (hörnet).

Alternativ 2 är inte helt osannolik då det länge har funnits hästar och hästgårdar i trakten. Horred skulle då betyda platsen där man rider hästar (= en hästgård?).

Alternativ 3 skulle kort och gott betyda betesmark för hästar vilket också antyder om att det ursprunglingen har funnits hästar och en hästgård eller möjligtvis flera.

Det ska ha funnits en gård med namnet Hornagården i trakten vilket verkar ha en koppling till Hornsjön och som i sin tur kan peka i riktning mot det första alternativet.

En "halvofficiell" betydelse är röjningen vid sjön vilket då troligtvis syftar på Hornsjön.

 

Välkommen till

horred.site

En sajt om platsen och orten Horred

Länkar

mark.se

varberg.live

Standby tält